Công ty holding

Công ty holding là gì Công ty holding là dạng công ty sở hữu các công ty khác. Nó thường hoạt động như một công ty mẹ trong mô hình tập đoàn. Mục đích là nắm... Read More