Thành lập công ty nước ngoài

Asadolaw có nhiều kinh nghiệm làm việc với chính quyền các địa phương và các bên liên quan để đạt được thỏa thuận và hoàn tất thủ tục đầu tư, nhận giấy chứng nhận đầu tư và thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Công việc tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài

Hỗ trợ khách hàng trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, báo cáo và đánh giá thị trường theo yêu cầu của khách hàng.

Tìm kiếm thông tin đối tác, chính sách ưu đãi, đánh giá lợi ích và rủi ro gặp phải dựa trên các chính sách đầu tư của chính phủ Việt Nam và chính quyền các địa phương.

Tư vấn tìm địa điểm đầu tư theo yêu cầu và mục đích của các nhà đầu tư nước ngoài, tìm địa điểm trong khu công nghiệp hoặc ngoài khu công nghiệp, trong các cụm công nghiệp theo đặc trưng ngành nghề của nhà đầu tư nước ngoài.

Giới thiệu các chính sách ưu đãi đầu tư của từng địa phương, so sánh ưu đãi đầu tư giữa các địa phương với nhau theo yêu cầu và theo ngành nghề của nhà đầu tư.

Thực hiện thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, xin cấp các giấy phép con, giấy phép điều kiện để doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động.

Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài về tỷ lệ vốn góp, phương thức góp vốn, phương án phân chia lợi nhuận và cách thức chuyển lợi nhuận đầu tư ra nước ngoài, xử lý các nghĩa vụ phát sinh có liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài.

Soạn thảo, hoàn thiện các văn bản, chuẩn bị tài liệu cần thiết cho quá trình xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cử luật sư tham gia gặp mặt và trao đổi với đối tác của nhà đầu tư nước ngoài trong việc lập dự án, chuyển nhượng dự án, mua bán sáp nhập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Quy trình dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Soạn thảo bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (trường hợp đã được cấp), xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều chỉnh nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp đã được cấp) cho nhà đầu tư nước ngoài;

Nộp bộ hồ sơ lên cơ quan chức năng có thẩm quyền;

Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan chức năng, sửa đổi bổ sung theo yêu cầu của nhà đầu tư hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền và thông báo kết quả đạt được đến nhà đầu tư;

Nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh (nếu có), Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của doan nghiệp có vốn đầu tư nước ngoại tại Việt Nam.

Đăng ký khắc con dấu, hoàn thiện thủ tục thuế ban đầu cho doanh nghiệp.

Asadolaw hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện xin cấp giấy phép và sau cấp phép liên quan đến việc thành lập, hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoàn thiện thủ tục nội bộ công ty, thủ tục xin giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài và các nhân sự là người nước ngoài trong công ty. Asadolaw cam kết hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0911770011
SMS: 0911770011 Message facebook Zalo: 0911770011