Rủi ro

Tư vấn quản lý rủi ro

Thay đổi cách tiếp cận để đảm bảo tương lai bền vững của doanh nghiệp

Hiện tại Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý và thể chế, do đó các doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa về quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và tuân thủ, phù hợp với các quy định pháp lý mà vẫn đảm bảo sự kết nối giữa các giá trị, quy tắc ứng xử và quá trình ra quyết định của doanh nghiệp.

Asadolaw nhận thấy rằng mỗi doanh nghiệp đều có các biện pháp kiểm soát, hệ thống, chính sách và quy trình vận hành riêng, hội tụ đầy đủ các yếu tố hình thái, mô hình hoạt động và quy mô doanh nghiệp

Dịch vụ Tư vấn quản lý rủi ro của Asadolaw bao gồm các dịch vụ liên quan được phát triển xoay quanh chủ đề về rủi ro, kiểm soát và đảm bảo. Các dịch vụ cung cấp bao gồm: Kế toán nội bộ, Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị hiệu suất, Tư vấn kiểm soát kinh doanh, Kinh doanh bền vững.

Chúng tôi xem xét các quy trình, chính sách, hệ thống và kiểm soát của Quý doanh nghiệp qua góc nhìn hoàn toàn mới.

Để chuẩn bị tốt cho tăng trưởng bền vững thì doanh nghiệp nên nhìn nhận rủi ro là một phần của kế hoạch bảo vệ toàn diện, đồng thời xem đó là cách tạo ra giá trị khác biệt cho doanh nghiệp.

Hotline: 0911770011
SMS: 0911770011 Message facebook Zalo: 0911770011