Tài sản

Asadolaw và các đối tác phối hợp triển khai các dịch vụ quản lý tài sản nhằm đáp ứng các nhu cầu dịch vụ đa dạng của khách hàng trong quá trình mua sắm, sử dụng, khai thác tài sản. Các dịch vụ tài sản của chúng tôi giúp cho khách hàng có phương án khai thác tốt nhất cho tài sản hoặc dự án của quý khách hàng. Các dịch vụ chi tiết của chúng tôi bao gồm:
  • Dịch vụ quản lý tài sản
  • Dịch vụ khai thác tài sản
  • Đại diện mua, đại diện bán tài sản
  • Môi giới tài sản
Một điển hình của dịch vụ quản lý tài sản được công ty chúng tôi đang triển khai và đã được khách hàng cá nhân đón nhận là dịch vụ ủy nhiệm quản lý bất động sản cho thuê. Đội ngũ Asadolaw sẽ thay mặt khách hàng trong tất cả các công đoạn như lên danh mục bất động sản quản lý, khai thác bất động sản, quản lý bất động sản bao gồm quản lý tiền thuê định kỳ. Các công việc này được quản lý bởi chuyên viên chuyên nghiệp nhằm giúp cho khách hàng không phải bận tâm bởi các công việc sự vụ trong quá trình cho thuê bất động sản.
Ở cấp độ tài sản là doanh nghiệp, Asadolaw cùng các chuyên gia cung cấp các dịch vụ ủy nhiệm bán doanh nghiệp, dự án cho khách hàng. Dịch vụ này giúp cho chủ doanh nghiệp có thể triển khai các kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp, kêu gọi vốn đầu tư… với sự hỗ trợ của một nhóm chuyên gia và chuyên viên, vận hành như một phòng M&A linh hoạt của doanh nghiệp.
Hotline: 0911770011
SMS: 0911770011 Message facebook Zalo: 0911770011